บอกต่อความรู้สึกกับ "ขวัญใจฟาร์ม"

Insect-based proteins for a circular economy

We’re committed to the production of alternative proteins as part of the “world” environmental sustainability. “Insects” that we can raise, such as house crickets and silkworms, uses less water, uses less insect food, it takes time to raise faster, and release less methane than many animal proteins. Especially these insects, we can eat whole body. 

Waste from the raising can be used to make organic fertilizer. It is one of the circular economies of the world.


Nontawat Bang-iam (Ko)

Managing Director and Co-founder

Amazing Thailand No 6 – Asian Insects
… An occasional series…

Welcome back to Amazing Thailand, the land of smiles, although you might be hard pressed to manage a grin if any of these little critters turned up on your plate!

Yes, that’s right. This time, it’s the turn of Asian insects to feature under the Amazing Thailand spotlight.

ทำไมโลกถึงให้ความสนใจกับ "แมลงกินได้"

แมลงจะมาทดแทนโปรตีนหลักได้จริงหรือไม่?  ในอนาคตอันใกล้ หรือประมาณปี 2050 ทางองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประมาณการไว้ว่าโลกจะมีประชากรเพิ่มขึ้นจาก 7,000 ล้านคน เป็น 9,700 ล้านคน ทั่วโลกจะมีการบริโภคโปรตีนมากขึ้น ทำให้โปรตีนหลักไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลกในช่วงนั้น ด้วยข้อจำกัดหลากหลายอย่าง ทำให้ แมลงกินได้ จึงเป็น 1 ในทางเลือกที่ทั่วโลกจับตามอง ด้วยวงจรชีวิตที่รวดเร็ว มีอัตราการขยายพันธุ์สูงกว่าสัตว์เศรษกิจหลัก อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio) หรือความสามารถเปลี่ยนอาหารที่กินเข้าไปเป็นน้ำหนักตัวดีมาก การใช้น้ำในการเลี้ยงที่น้อย และปล่อยแก๊สมีเทนน้อยมาก

แมลงกินได้ ในโลกพบว่ามีหลายหลายชนิด ที่สามารถนำมาทดแทนเนื้อชนิดอื่นได้ จึงได้ถูกพัฒนาตามเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ โดยในประเทศไทย สามารถเลี้ยงแมลงกินได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น จิ้งหรีดขาว จิ้งหรีดทองดำ จิ้งหรีดทองแดง ด้วงมะพร้าว หนอนไหม และแมงดานา  ทางขวัญใจฟาร์มจึงได้พัฒนาการเลี้ยงร่วมกับภาครัฐ ภาคมหาวิทยาลัย และภาคเกษตรกร ในการเลี้ยงภายใต้ระบบมาตรฐาน เพื่อให้ได้แมลงที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีปริมาณแข่งขันเชิงเศรษกิจได้

Contact us

Social Link