บอกต่อความรู้สึกกับ "ขวัญใจฟาร์ม"

บทความข่าวสาร กิจกรรมวงการแมลงไทย

 “แมลงโปรตีนแห่งอนาคต” หรือ “แมลงเงินล้าน สามารถส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้” ฟังไม่ผิดหรอกนะ เพราะมันคือเรื่องจริง สามารถสร้างเป็นธุรกิจที่ให้ใครคนหนึ่งสามารถจับเงินล้านได้….

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานมาตรฐาน ….

“ประภัตร” เดินหน้าส่งเสริมอาชีพเกษตรกรสุพรรณฯ เลี้ยงจิ้งหรีด พร้อมรับซื้อคืน กก.ละ 80 บาท ป้อนโรงงานจิ้งหรีดผง เตรียมส่งออกตลาดต่างประเทศ ….

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้เชิญ”เชฟโอ๊ต อิทธิกร สรศาสตร์”จากร้าน Insect In The Backyard และ “เชฟ เกษร แม่นแก้ว”จากร้าน CnC cafe มาโชว์เคล็ดลับ….

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวรายงานว่า ….

คนไทยรู้จักการบริโภคแมลงมานานเป็นร้อยปี แต่ธุรกิจเพาะเลี้ยงแมลงในประเทศเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 15-20 ปีก่อน โดยแมลงซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่สำคัญ ไม่เพียงเป็น ….