บอกต่อความรู้สึกกับ "ขวัญใจฟาร์ม"

Nontawat Bang-iam

Mananging Director
Lan Farm Hug Co.,Ltd.

Head of Kwanjai Farm
Community Enterprise

Benyanan Panwong

General Manager
Lan Farm Hug Co.,Ltd.